Wilt u een link of foto op te laten nemen van uw website op die van ons? Vraag ons naar de mogelijkheden.

Nitya Sundara Ayurvedische Massage Praktijk

PER HEDEN STOPPEN WIJ MET HET ORGANISEREN VAN DE MAANDELIJKSE BEURZEN

 

Spiritual Lifestyle stopt per heden met het organiseren van de maandelijkse spirituele beurzen en gaat zich focussen op het geven van Workshops.

Door veranderingen in de persoonlijke sfeer en Spirituele ontwikkelingen gaan wij ons meer richten op het "daadwerkelijk" werken met energie in plaats van het regelen en het faciliteren van beurzen, die tegenwoordig als kolen uit de grond lijken te rijzen.

Workshops organiseren is hierin een bewuste keuze, ontstaan uit het hart. De workshops zullen zowel in groepsverband als individueel plaatsvinden.Ook hierbij is de insteek het balans tussen Lichaam, Ziel en Geest.

Wij leven in een maatschappij van “schijnvrijheid” en voelen ons daardoor steeds ongelukkiger als we stilstaan bij wat het leven eigenlijk te bieden heeft en wat wij werkelijk doen. Door dit gevoel van ontevredenheid gaan wij mensen op zoek naar ……tja naar wat? Velen onder ons zoeken naar een leidraad om bewuster te leven. Vaak uit zich dit in een Spirituele zoektocht, doordat men vragen heeft waar geen antwoorden op lijken te bestaan. Deze zoektocht begint voor een ieder verschillend, maar uiteindelijk is het doel voor iedereen hetzelfde….namelijk gelukkig worden.

Door de workshop worden de deelnemers bewust (er) gemaakt en terug gezet in hun eigen innerlijke kracht, waarmee een start gemaakt kan worden tot oplossinggericht denken, voelen en handelen. Wij staan voor openheid en zuiverheid en streven ernaar onze kennis op dezelfde wijze over te brengen.

Mocht uw interesse gewekt zijn, kijk en lees gerust verder. Heeft u interesse in een workshop? Neem contact met ons op!

 

Eerstvolgende Spiritual Lifestyle beurs

24 Juli; in De Poelewei, Monseigneur De Vetstraat 2, 4817 JP te Breda. GEANNULEERD!!