"To bloom like a Lotus flower, you have to root in the mud"

 

Back on track

 

Spiritual lifestyle zet  zich in op het organiseren van Workshops en trainingen die u op weg helpen naar het vinden van een beter balans tussen Lichaam, Ziel & Geest.

In onze manier van werken richten wij ons meer op het "daadwerkelijk" werken met energie. Wij werken vanuit de innerlijke wereld, vanuit ons hart. Van daaruit maken wij onszelf krachtiger naar de uiterlijke wereld toe. Dit zorgt er voor dat wij een beter balans kunnen houden in onze dagelijkse leefomstandigheden.

De workshops kunnen zowel in groepsverband als individueel plaatsvinden. Een vooropleiding om mee te doen aan de workshops is niet nodig, tenzij anders aangegeven.

Wij leven in een maatschappij van “schijnvrijheid” en voelen ons daardoor steeds ongelukkiger als we stilstaan bij wat het leven eigenlijk te bieden heeft en wat wij werkelijk doen. Door dit gevoel van ontevredenheid gaan wij mensen op zoek naar ……tja naar wat? Velen onder ons zoeken naar een leidraad om bewuster te leven. Vaak uit zich dit in een Spirituele zoektocht, doordat men vragen heeft waar geen antwoorden op lijken te bestaan. Deze zoektocht begint voor een ieder verschillend, maar uiteindelijk is het doel voor iedereen hetzelfde….namelijk gelukkig worden.

Door de aangeboden workshops worden de deelnemers bewust (er) gemaakt en terug gezet in hun eigen innerlijke kracht, waarmee een start gemaakt kan worden tot oplossinggericht denken, voelen en handelen. Wij staan voor openheid en zuiverheid en streven ernaar onze kennis op dezelfde wijze over te brengen.

Mocht uw interesse gewekt zijn, kijk en lees gerust verder. Heeft u interesse in een workshop? Neem contact met ons op!

 

 

Nitya Sundara Ayurvedische Massage Praktijk